Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu tic@siauliai.lt Senoji svetainės versija
Paieškos forma

PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAS

2018-01-09

PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAS

 

Patalpų nuomos konkursas (toliau – Pirkimas) vykdomas vadovaujantis „Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas).

 1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
 2. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis − projekto „Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ edukacinio pobūdžio veiklai vykdyti
 3. Pirkimo pavadinimas: Patalpų nuomos pirkimas.
 4. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis ir pavadinimas: įrengtos bei tenkinančios Šiaulių turizmo informacijos centro (toliau – Nuomininkas) poreikius dėl vykdomo projekto „Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“, Nr. LLI – 187 pagal INTERREG V-A LATVIA–LITHUANIA PROGRAMME 2014-2020 edukacinio pobūdžio veiklos.
 5. Perkančioji organizacija: Šiaulių turizmo informacijos centras, įmonės kodas 145398346, adresas – Vilniaus g. 213-77, Šiauliai 76348, tel. (8-41) 523110), el. paštas tic@siauliai.lt
 6. Kontaktiniai asmenys: Direktorė Rūta Stankuvienė, tel. (8-41) 521105, el. pašto adresas ticdirektorius@siauliai.lt, Turizmo vadybininkas Arvydas Valentėlis, tel. (8-41) 523110, el. pašto adresas arvydas.valentelis@siauliai.lt.
 7. Informacija, kur kandidatai gali kreiptis norėdami gauti pirkimo dokumentus: Pirkimo dokumentai skelbiami Šiaulių turizmo informacijos centro interneto svetainėje: https://www.tic.siauliai.lt
 8. Paraiškų ir nuomojamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: Paraiška, pasirašyta Kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu Vilniaus g. 213-77, Šiauliai 76348, iki 2018 m. sausio 22 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.
 9. Kalba, kuria kandidatų dokumentai turi būti parengti: Lietuvių.
 10. Patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

10.1. bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – ne mažesnis kaip 80 kv. m ir ne didesnis kaip 150 kv. m.;

10.2. patalpos privalo būti Šiaulių mieste;

10.3. patalpų nuomos terminas – ne mažiau kaip  5 (penki) metai (su galimybe šalių susitarimu pratęsti nuomos terminą mažiausiai dar 5 metams). Patalpų nuomos terminas nurodytas remiantis Projekto įgyvendinimo paramos sutartimi Nr. LLI-187/S-17-031 su Latvijos Respublikos Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija.

10.4. planuojama sutartį dėl patalpų nuomos pasirašyti nuo 2018 m. vasario 1 d.

 1. Visi reikalavimai Patalpoms pateikti „Patalpų, tinkamų projekto „Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“, Nr. LLI – 187 pagal INTERREG V-A LATVIA–LITHUANIA PROGRAMME 2014-2020 „Baltų kelio“ veikloms vykdyti, nuomos pirkimo socialinio ir ekonominio pagrindimo dokumente bei jo prieduose.

Paraiškos vertinamos vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais (vertinimo kriterijų svarba iš eilės):

1) Patalpų atitikimas projekto poreikiams.

2) Nuomojamų patalpų vieta (atstumas nuo TIC, maitinimo įstaigų, automobilių stovėjimo aikštelių, visuomeninio transporto stotelės).

3) Mažiausia 1 kv. m kaina.

 

TIC patalpu nuomos PAGRINDIMAS

PASIRINKITE